24 | Energie besparen op school

We gebruiken allemaal energie. Thuis, op de sportvereniging, de muziekschool en ook op school. Hoe minder energie je verbruikt, hoe beter voor het milieu. En voor je portemonnee: Wist je dat een basisschool gemiddeld € 22.000,- per jaar aan energie kwijt is? Genoeg redenen om te kijken hoe je school zuiniger met energie kunt omgaan. Daarover gaat deze les.

Aanvullende materialen:
Energieplan voor de school
Werkblad Energie besparen op school
Factsheet Energiegegevens
Scorelijst
Kerndoelen EcoSchools

De auteur van deze les is Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME-advies.

’32 lessen voor de toekomst’ is verschenen ter gelegenheid van 10 jaar Duurzame PABO, www.duurzamepabo.nl
Copyright © 2016 Uitgeverij Idee & Waarde, Hilversum
Disclaimer | Sitemap