25 | Ontwerp je idee voor een circulaire economie

Deze les is gebaseerd op ideeën die zijn ontwikkeld in het Europese project ThreeC: Creating Competencies for a Circular Economy. In dit project hebben acht Europese onderwijsinstellingen samengewerkt aan de ontwikkeling van een didactisch raamwerk voor ‘onderwijs voor een circulaire economie’. Dat resulteerde onder meer in een stappenplan voor lesprojecten, waarbij leerlingen drie denkvaardigheden ontwikkelen: systeemdenken, multiperspectivisch denken en ontwerpgericht denken.

Aanvullende materialen:
Leerkrachtinformatie
Filmpje plastic soep 
Opdrachtenblad ‘Ontwerp je idee voor een circulaire economie’
Werkblad bij opdracht 3 ‘Les voor de toekomst: ontwerp je eigen idee voor een circulaire economie’
Meer informatie over ThreeC 

De auteur van deze les is Martin de Wolf, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

’32 lessen voor de toekomst’ is verschenen ter gelegenheid van 10 jaar Duurzame PABO, www.duurzamepabo.nl
Copyright © 2016 Uitgeverij Idee & Waarde, Hilversum
Disclaimer | Sitemap