20 | Naar Buiten!

Next

De natuur is om ons heen, buiten. Buiten ervaar je de natuur met al je zintuigen. Buiten heb je ruimte om ervaringen op te doen. Uit onderzoek bleek dat leerkrachten graag tips krijgen voor natuurbeleving met kinderen. Met deze les wil Natuurmonumenten docenten inspireren en docenten laten zien dat ze de buitenruimte van een school kunnen gebruiken als leslokaal.

Aanvullende materialen:
Opdrachtkaarten 
De auteur van deze les is Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten

’32 lessen voor de toekomst’ is verschenen ter gelegenheid van 10 jaar Duurzame PABO, www.duurzamepabo.nl
Copyright © 2016 Uitgeverij Idee & Waarde, Hilversum
Disclaimer | Sitemap