2 | Er zit muziek in afval 

Zakken met afval. Iedere week weer. Bij ieder huis, elke school, kantine, ziekenhuis en buitenschoolse opvang. Waardeloze rommel… Of… Kun je er nog wat mee? We kunnen het natuurlijk recyclen, maar vaak kun je het afval ook nog een verrassend nieuw leven geven. Zo kun je er de leukste muziek mee maken. Dat laatste gaan de leerlingen in deze les

Aanvullende materialen bij deze les:

De auteur van deze les is Hans van Eerden, senior muziekpedagoog bij Inholland Academy

’32 lessen voor de toekomst’ is verschenen ter gelegenheid van 10 jaar Duurzame PABO, www.duurzamepabo.nl
Copyright © 2016 Uitgeverij Idee & Waarde, Hilversum
Disclaimer | Sitemap