4 | Schaduwen onderzoeken

De zon is een prachtig, onuitputtelijk ‘leermiddel’. Gratis voor iedereen en gemiddeld 1500 uur per jaar in Nederland beschikbaar. Met deze les wordt duidelijk dat de zon ook ingezet kan worden bij meetkundelessen.

Aanvullende materialen:
Schaduwen onderzoeken – Extra / Alternatief voor de middenbouw
De auteur van deze les is Ortwin Hutten, pabo-docent rekenen en wiskunde en auteur van didactiekboek ‘Meten en meetkunde’

’32 lessen voor de toekomst’ is verschenen ter gelegenheid van 10 jaar Duurzame PABO, www.duurzamepabo.nl
Copyright © 2016 Uitgeverij Idee & Waarde, Hilversum
Disclaimer | Sitemap