6 | Verven met planten

Planten kun je eten. Planten kun je bewonderen. Je kunt planten in de vensterbank zetten als buffer tussen de binnen- en buitenwereld. Maar je kunt er ook mee verven. Dat laatste ontdekken de leerlingen in deze les.

Filmpje bij deze les:
SchoolTV ‘Knoopverven
De auteur van deze les is Joyce van Dijk, student pabo AVANS Breda

’32 lessen voor de toekomst’ is verschenen ter gelegenheid van 10 jaar Duurzame PABO, www.duurzamepabo.nl
Copyright © 2016 Uitgeverij Idee & Waarde, Hilversum
Disclaimer | Sitemap