DISCLAIMER

© 2015 Uitgeverij Idee & Waarde

Het boek ’32 lessen voor de toekomst’ is verschenen ter gelegenheid van 10 jaar Duurzame Pabo.

De lessen zijn geschreven door 32 verschillende auteurs: Mart Ottenheim, Hans van Eerden, Elly Janssen, Ortwin Hutten, Carlien Nijdam, Joyce van Dijk, Katie Earle, Heleen Eshuis, Erica Bol, Marit de Koning, Petra Jansen, Bowine Wijffels, Clara den Boer, Britt Roelands, Jelle de Jong, Diederik Veerman, Theo van Bruggen, Ellen Leussink, Max Blaauw, Peter Heres, André de Hamer, Michael Pilozzi, Harriet Valstar, Walter Ivens, Marc van den Tweel, Wilco van Rooijen, Edwin ter Velde, Cees Hebing, Anton Bakker, Timon Koster, Nanoe Lorkeers, Gerben de Vries, Hak van Nispen tot Pannerden, Martin de Wolf, Mariëtte Aben, Ton Klein, Laurentien van Oranje, Martin Cadée, Antoine Heideveld, Esther van der Meer en Guus Geisen.

De redactie van het boek is in handen van André de Hamer & Peter Heres.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van de individuele site bezoeker. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de uitgeverij is het niet toegestaan deze site op enige andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de uitgeverij, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van uitgeverij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@32lessenvoordetoekomst.nl.

De site is in eigen beheer geproduceerd door Esther van der Meer van Duurzame PABO en Tjitske Weersma van 4MensKRACHT en wordt bijgehouden door laatstgenoemde in opdracht van de uitgeverij en Duurzame Pabo.

De foto’s zijn van André de Hamer en Tjitske Weersma, tenzij anders vermeld.

Alle rechten voorbehouden.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!